สล็อตเครดิตฟรี

สล็อตเครดิตฟรี

‎เช่นเดียวกับมนุษย์ลิงชิมแปนซีโค้งคํานับต่อแรงกดดันทางสังคม‎

‎เช่นเดียวกับมนุษย์ลิงชิมแปนซีโค้งคํานับต่อแรงกดดันทางสังคม‎

‎ ‎มันเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับการถอดรหัสจีโนม นักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสดีเอ็นเอ ของ <a href=”/animalworld/ap_051207_dog_genome.html” class=”captionlink”>เพื่อนสนิทของผู้ชาย</a> พร้อมกับญาติสนิทของมนุษยชาติ <ahref=”/animalworld/050831_ap_chimp_dna.html” class=”captionlink”>chimp</a> อย่างไรก็ตามการค้นพบดังกล่าวกลายเป็นกิจวัตรประจําวันที่คุณอาจไม่ได้สังเกตเห็นว่าคลาส <a href =”/othernews/ap_050810_rice_genes.html” =”captionlink”>จีโนมของข้าว<...

Continue reading...